Zes zorginstellingen stappen in nieuwe zorgorganisatie: “12.000 medewerkers voor 105.000 klanten”

Het zorglandschap in Vlaanderen ziet er vanaf nu totaal anders uit: Solidariteit voor Het Gezin en de thuisverplegingsdienst van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen stappen samen met nog een aantal andere zorgverstrekkers in een nieuwe zorgorganisatie. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. De organisaties willen zich wapenen voor de toekomst. Mensen willen alsmaar langer thuis wonen en de daarbij horende zorg wordt steeds complexer. Het is een grote operatie want 12.000 personeelsleden zijn … [Read more...]

Zorg24: het thuismodel van de toekomst

Een krachtig signaal dat thuiszorg effectief een alternatief kan zijn voor een dure opvang in woonzorgcentra, zonder evenwel afbreuk te doen aan de noodzakelijkheid van rusthuizen. Deze cahier bewijst dat via een doorgedreven samenwerking tussen diverse disciplines in de thuiszorg en in samenwerking met de rusthuissector er perfect een beter, efficiënter en effectievere zorg kan worden uitgewerkt in Vlaanderen. Solidariteit voor het Gezin heeft via het project Zorg24 aangetoond dat zwaar … [Read more...]

De andere sociale weg

Op 28 april 2017 vierde Solidariteit voor het Gezin in het Sportpaleis van Antwerpen (met meer dan 13000 aanwezigen) haar 40 jarige bestaan. Alle deelnemers kregen een uitzonderlijk geschenk met een CD (met liedjes gemaakt door de medewerkers), een nieuwe editie van Suske&Wiske met Solidariteit voor het Gezin in de hoofdrol en een boek met een retrospectieve van de geschiedenis van Solidariteit voor het Gezin en de rol van Edith Devriendt daarin. In dit boek gaan we dieper in op de … [Read more...]

Boost 2019

Solidariteit voor het Gezin was begin 2015 rijp voor een een uniek vernieuwingstraject dat werd uitgewerkt onder de benaming Boost 2014-2019 (kortweg Boost2019). Dit vernieuwingstraject werd dus uitgeschreven in drie grote werven: De theoretische reset van Solidariteit voor het Gezin De organisatorische reset van Solidariteit voor het Gezin De infrastructurele reset van Solidariteit voor het Gezin In dit cahier gaan we het hoofdzakelijk hebben over de organisatorische reset. Zowel de … [Read more...]

Passion & Ambition award 2014

Donderdag 23 oktober werd in Gent de eerste Passion & Ambition Award uitgereikt aan iemand die naast zijn professionele bezigheden zich ook sterk en passioneel inzet voor anderen, de maatschappij of die zich met passie in iets totaal anders stort dan men zou verwachten. Er werd massaal gestemd voor de vijf laureaten en de uiteindelijke winnaar is Erwin Devriendt geworden, de CEO van Solidariteit voor het Gezin, maar ook gelauwerd wijnmaker in Vacqueyras. Bekijk hier de reportage van … [Read more...]

De mens centraal

Derde politiek-sociologisch cahier, waarin een duidelijke visie wordt ontwikkeld voor een nieuwe sociale zorgpolitiek. Het is een suggestieve publicatie geworden met een positieve opbouwende boodschap, ondanks de bijzonder negatieve maatschappelijke contouren. Deze cahier heeft niet alleen een theoretische onderbouw voor een beter geïntegreerd zorgmodel in Vlaanderen, maar is ook doorspekt met talrijke praktische voorstellen om ons zo gewaardeerd gezondheids- en welzijnssysteem duurzaam en … [Read more...]

Ronde tafel gesprek Attentia – november 2013

Een managementgesprek met 9 CEO's rond engagement van medewerkers, georganiseerd door Attentia in samenwerking met Vlerick Business School en Trends. … [Read more...]

35 jaar vraaggestuurde zorgvernieuwing

“Zorgvernieuwing wordt de nieuwe trend in het thuiszorglandschap” lezen we in het jaarverslag 2011 van Solidariteit voor het Gezin. Dat de tweede grootste dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Vlaanderen dit begrip al 35 jaar als uitgangspunt neemt, bewijzen de talrijke innoverende initiatieven en pilootprojecten. Toch rust afgevaardigd bestuurder Erwin Devriendt niet op zijn lauweren. “Als aan bepaalde noden niet wordt voldaan, dan willen we daarop inspelen.” Wat in 1977 begon … [Read more...]

Zorghotel Wellington in Oostende: opendeur zondag 17 maart

Nog 2 weken en het nieuwe zorghotel Wellington te Oostende gaat officieel open. Iedereen kan een kijkje komen nemen op " de dag van de zorg " op zondag 17 maart tussen 10u en 17u. De Wellington wordt een “zorghotel” en zeker geen traditioneel rusthuis. De bewoners zullen er uiteraard de nodige medische verzorging krijgen maar Solidariteit voor het Gezin biedt veel meer dan dat. De bewoners moeten er zich in de eerste plaats thuis voelen en gelukkig zijn in hun nieuwe leefomgeving. In de … [Read more...]

Solidariteit voor het Gezin pakt als eerste in Vlaanderen uit met elektrische wagens

Solidariteit voor het Gezin pakt als eerste zorgbedrijf in Vlaanderen uit met elektrische wagens om haar maaltijden bij de bejaarden en zieken thuis te bezorgen. Meer dan 800 maaltijden worden per dag op deze manier in Gent verdeeld. Een belangrijke stap en een grote investering in het milieu van de Stad Gent. Daarmee is Solidariteit voor het Gezin de voortrekker in de eco-mobiliteit in de socio-proftsector. De burgemeester en schepenen staan net als de autoconstructeur Renault voluit … [Read more...]

Woonzorg

Woonzorg is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen, kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm met een open, eigentijds karakter. De keuze van infrastructuur, de hotelsfeer met een unieke maaltijdservice, de deskundigheid en empathie van de medewerkers moeten er voor zorgen dat bewoners er zich altijd goed voelen. Door het ter plaatse organiseren van talrijke activiteiten en het uitgebreide aanbod van hulp- en dienstverlening … [Read more...]

Missie en waarden van Solidariteit voor het Gezin

‘Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de Vlaamse Gemeenschap en Brussel aan te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd … [Read more...]

Strijkcomfort DRIVE-IN vanaf 17 oktober 2012 in Geel!

Solidariteit voor het Gezin opent tweede strijkwinkel in Geel Op woensdag 17 oktober 2012 opent Solidariteit voor het Gezin na zijn eerste strijkwinkel in Evergem een tweede strijkwinkel in Geel (Pas 157a). Vanaf dan kan iedereen die zijn kleding of huishoudlinnen wil laten strijken, tegen betaling van dienstencheques, terecht bij StrijkComfort. Een dienstencheque heeft een waarde van 60 strijkpunten. Elk te strijken stuk kleding of huishoudlinnen vertegenwoordigt een aantal strijkpunten. De … [Read more...]

Kinderzorg

Kinderzorg, een basisdienst van Solidariteit voor het Gezin, is er voor gezinnen met jonge kinderen. Voor elke vraag naar ondersteuning en opvang bieden wij op een professionele en creatieve manier de gepaste oplossing, ofwel via de eigen diensten (intra- , extra- of transmuraal) ofwel via een gepaste doorverwijzing. Wij hebben hierbij de voortdurende ambitie om op een flexibele manier in te spelen op maatschappelijke veranderingen die een weerslag hebben op deze gezinnen. Kinderzorg … [Read more...]

Gezondheidszorg

De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team op te treden, ijveren de thuisverpleegkundigen samen met de andere diensten van Solidariteit voor het Gezin voor zorg … [Read more...]

Welzijnszorg

‘De dienst welzijnszorg is één van de basisdiensten van Solidariteit voor het Gezin en staat in voor hulp- en dienstverlening (o.a. gezinszorg, oppasdienst, …) aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie. Wij engageren ons een kwalitatief dienstenpakket op maat te realiseren, met respect voor de waardigheid van elke cliënt. Onze dienst verzekert dit doordat zij beroep kan doen op deskundige, gemotiveerde en flexibele medewerkers en door overleg en samenwerking met interne en … [Read more...]

Competentiezorg

Competentiezorg staat in voor de opleiding, vorming en coaching van: werkzoekenden in samenwerking met de VDAB de personeelsleden van Solidariteit voor het Gezin werknemers van externe profit en social profit organisaties Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin heeft al meer dan dertig jaar ervaring in opleiding en vorming van laaggeschoolden en middenkaders. Sinds 1976 is het daarvoor officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. In 2007 besliste Solidariteit voor … [Read more...]

Comfortzorg

Door te kiezen voor Comfortzorg heeft men zelf meer tijd voor de leuke dingen in het leven. Solidariteit voor het Gezin kan bogen op zeer veel ervaring op het terrein: Comfortzorg telt meer dan 2.100 medewerkers die huishoudhulp met dienstencheques bieden aan ruim 19.000 klanten. Samen presteren ze jaarlijks ongeveer 1.800.000 uren hulp. Solidariteit voor het Gezin hecht veel belang aan het welbevinden van haar medewerkers: alle huishoudhulpen werken in eigen streek, hebben een vast … [Read more...]

Oud zijn is geen ziekte

Bijna 35 jaar lang draait Solidariteit voor het Gezin mee in de zorgsector in het algemeen en in de ouderenzorgsector in het bijzonder. Al jaren nemen we een aparte positie in, in de nog steeds conservatief verkavelde/verzuilde zorgsector. Als relatief groot zorgbedrijf in Vlaanderen behoren wij tot de jongste in de sector en ondergaan wij jaarlijks een catharsis in functie van onze financiële mogelijkheden en vooral in functie van de zorgmarkt. Want we zien het één en ander gebeuren, los van de … [Read more...]

Standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin

Een volledig overzicht van alle standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin kan je vinden via onderstaande link: - 2012 november: SvhG rijdt met elektrische wagens - 2012 oktober: Opening strijkwinkel te Geel - 2012 mei: Vrijspraak voor Solidariteit voor het Gezin - 2011 december: Humane zorg in een toekomstperspectief - 2011 juni: Discussienota Programmatie - 2011 juni: Conceptnota - Groepen van Assistentiewoningen - 2011 juni: Visie SvhG op het voorontwerp … [Read more...]