Zes zorginstellingen stappen in nieuwe zorgorganisatie: “12.000 medewerkers voor 105.000 klanten”

Het zorglandschap in Vlaanderen ziet er vanaf nu totaal anders uit: Solidariteit voor Het Gezin en de thuisverplegingsdienst van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen stappen samen met nog een aantal andere zorgverstrekkers in een nieuwe zorgorganisatie. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. De organisaties willen zich wapenen voor de toekomst. Mensen willen alsmaar langer thuis wonen en de daarbij horende zorg wordt steeds complexer. Het is een grote operatie want 12.000 personeelsleden zijn … [Read more...]

Passion & Ambition award 2014

Donderdag 23 oktober werd in Gent de eerste Passion & Ambition Award uitgereikt aan iemand die naast zijn professionele bezigheden zich ook sterk en passioneel inzet voor anderen, de maatschappij of die zich met passie in iets totaal anders stort dan men zou verwachten. Er werd massaal gestemd voor de vijf laureaten en de uiteindelijke winnaar is Erwin Devriendt geworden, de CEO van Solidariteit voor het Gezin, maar ook gelauwerd wijnmaker in Vacqueyras. Bekijk hier de reportage van … [Read more...]

Zorghotel Wellington in Oostende: opendeur zondag 17 maart

Nog 2 weken en het nieuwe zorghotel Wellington te Oostende gaat officieel open. Iedereen kan een kijkje komen nemen op " de dag van de zorg " op zondag 17 maart tussen 10u en 17u. De Wellington wordt een “zorghotel” en zeker geen traditioneel rusthuis. De bewoners zullen er uiteraard de nodige medische verzorging krijgen maar Solidariteit voor het Gezin biedt veel meer dan dat. De bewoners moeten er zich in de eerste plaats thuis voelen en gelukkig zijn in hun nieuwe leefomgeving. In de … [Read more...]

Woonzorg

Woonzorg is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen, kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm met een open, eigentijds karakter. De keuze van infrastructuur, de hotelsfeer met een unieke maaltijdservice, de deskundigheid en empathie van de medewerkers moeten er voor zorgen dat bewoners er zich altijd goed voelen. Door het ter plaatse organiseren van talrijke activiteiten en het uitgebreide aanbod van hulp- en dienstverlening … [Read more...]

Missie en waarden van Solidariteit voor het Gezin

‘Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de Vlaamse Gemeenschap en Brussel aan te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd … [Read more...]

Kinderzorg

Kinderzorg, een basisdienst van Solidariteit voor het Gezin, is er voor gezinnen met jonge kinderen. Voor elke vraag naar ondersteuning en opvang bieden wij op een professionele en creatieve manier de gepaste oplossing, ofwel via de eigen diensten (intra- , extra- of transmuraal) ofwel via een gepaste doorverwijzing. Wij hebben hierbij de voortdurende ambitie om op een flexibele manier in te spelen op maatschappelijke veranderingen die een weerslag hebben op deze gezinnen. Kinderzorg … [Read more...]

Gezondheidszorg

De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team op te treden, ijveren de thuisverpleegkundigen samen met de andere diensten van Solidariteit voor het Gezin voor zorg … [Read more...]

Welzijnszorg

‘De dienst welzijnszorg is één van de basisdiensten van Solidariteit voor het Gezin en staat in voor hulp- en dienstverlening (o.a. gezinszorg, oppasdienst, …) aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie. Wij engageren ons een kwalitatief dienstenpakket op maat te realiseren, met respect voor de waardigheid van elke cliënt. Onze dienst verzekert dit doordat zij beroep kan doen op deskundige, gemotiveerde en flexibele medewerkers en door overleg en samenwerking met interne en … [Read more...]

Competentiezorg

Competentiezorg staat in voor de opleiding, vorming en coaching van: werkzoekenden in samenwerking met de VDAB de personeelsleden van Solidariteit voor het Gezin werknemers van externe profit en social profit organisaties Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin heeft al meer dan dertig jaar ervaring in opleiding en vorming van laaggeschoolden en middenkaders. Sinds 1976 is het daarvoor officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. In 2007 besliste Solidariteit voor … [Read more...]

Comfortzorg

Door te kiezen voor Comfortzorg heeft men zelf meer tijd voor de leuke dingen in het leven. Solidariteit voor het Gezin kan bogen op zeer veel ervaring op het terrein: Comfortzorg telt meer dan 2.100 medewerkers die huishoudhulp met dienstencheques bieden aan ruim 19.000 klanten. Samen presteren ze jaarlijks ongeveer 1.800.000 uren hulp. Solidariteit voor het Gezin hecht veel belang aan het welbevinden van haar medewerkers: alle huishoudhulpen werken in eigen streek, hebben een vast … [Read more...]