Oud zijn is geen ziekte

Bijna 35 jaar lang draait Solidariteit voor het Gezin mee in de zorgsector in het algemeen en in de ouderenzorgsector in het bijzonder. Al jaren nemen we een aparte positie in, in de nog steeds conservatief verkavelde/verzuilde zorgsector. Als relatief groot zorgbedrijf in Vlaanderen behoren wij tot de jongste in de sector en ondergaan wij jaarlijks een catharsis in functie van onze financiële mogelijkheden en vooral in functie van de zorgmarkt. Want we zien het één en ander gebeuren, los van de … [Read more...]

Standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin

Een volledig overzicht van alle standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin kan je vinden via onderstaande link: - 2012 november: SvhG rijdt met elektrische wagens - 2012 oktober: Opening strijkwinkel te Geel - 2012 mei: Vrijspraak voor Solidariteit voor het Gezin - 2011 december: Humane zorg in een toekomstperspectief - 2011 juni: Discussienota Programmatie - 2011 juni: Conceptnota - Groepen van Assistentiewoningen - 2011 juni: Visie SvhG op het voorontwerp … [Read more...]

Een beetje rebellie in de zorgsector kan geen kwaad

Een pleidooi voor meer ondernemerschap in de zorgsector Het is soms ontroerend te moeten lezen in alle beleidsnota’s van al onze regeringen die ons land rijk is, hoe belangrijk de (thuis)zorg wel is. Als er één politieke consensus bestaat, dan is het wel deze. Een goed uitgebouwd, beschikbaar en financieel toegankelijk zorgaanbod voorkomt tevens dat mensen zich verplicht zien om vroegtijdig een beroep te doen op andere en duurdere zorgvormen. Elke regeerakkoord stelt dat het gamma aan … [Read more...]