Een beetje rebellie in de zorgsector kan geen kwaad

Een pleidooi voor meer ondernemerschap in de zorgsector Het is soms ontroerend te moeten lezen in alle beleidsnota’s van al onze regeringen die ons land rijk is, hoe belangrijk de (thuis)zorg wel is. Als er één politieke consensus bestaat, dan is het wel deze. Een goed uitgebouwd, beschikbaar en financieel toegankelijk zorgaanbod voorkomt tevens dat … Read more

Huldeboek Emile Flamant

In het Huldeboek Emile Flamant werden diverse referaten opgenomen rond het sociaal liberalisme. Ook werd aan mij gevraag hiervoor een significante bijdrage te leveren. Onder de titel ‘Zorg aan de medemens: een intrinsiek sociaal liberaal verhaal’, probeer ik het liberaal denken en het sociaal handelen compatibel te maken. Geen moeilijke oefening omdat mijn leven zowel … Read more

Humane zorg in een toekomstperspectief

Tweede politiek-sociologisch cahier, met de bedoeling een eigenzinnige visie te verdedigen op de wijzigende zorgmarkt en op het klassiek rusthuisdenken. Deze publicatie is een pleidooi voor een dynamische zorgmarkt, waar sociaal ondernemerschap echt op zijn plaats is. Met dit cahier willen we duidelijkheid scheppen en de lezer sensibiliseren voor creatieve impulsen die ons zorgmodel proactief … Read more

2010 – Vacature: 5.000 werknemers, 1.000 aanwervingen in 2009

Meer dan 5.000 werknemers over heel Vlaanderen. 32 zorgdiensten, van babysitdienst tot thuisverplegmg. Solidariteit voor het Gezin, een private speler in geïntegreerde thuiszorg, groeit als kool. Een geanimeerd gesprek met moeder Edith Devriendt-Van Cauwenberge en zoon Erwin Devriendt: Solidariteit – meer dan 5000 werknemers

Dertig jaar in solidariteit, anders bekeken

Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van Solidariteit voor het Gezin (dat door een spektakel in Flanders Expo in aanwezigheid van 8000 aanwezigen werd afgerond) werd een eigenzinnig boek op de markt gebracht dat op twee manieren kon worden gelezen (in spiegelbeeld en omgekeerd). Dit boek staat voor interessante standpunten en getuigenissen. De redactie … Read more

Open Welvaart en Welzijn

In deze publicatie heb ik een betoog gehouden voor een positieve insteek rond het vergrijzingsdebat. Onder de titel ‘Naar een betaalbare zorgeconomie: een groeimarkt van partnerships en sociaal ondernemers’ worden de ernstige problemen in de zorgsector geduid. We worden om de oren geslagen met statistieken en doemscenario’s over de impact van de veroudering van onze … Read more

1, 2, 3 voor de formateur

Eerste politiek-sociologisch cahier, waarin we van de politieke crisis en de langste regeringsformatie ooit gebruik hebben gemaakt om drie maatschappelijke dossiers aan de kaak te stellen. Vanuit een functionele invalshoek hebben we geprobeerd een bescheiden maar geëngageerde bijdrage te leveren tot drie aandachtspunten: wij willen dringend een staatshervorming omdat dit kan leiden tot een beter … Read more

2009 – Trends: Erwin Devriendt, de beeldenstormer van de thuiszorg

Gentenaar Erwin Devriendt heeft twee passies, welzijnszorg en wijn. In beide activiteiten stampt de CEO van het thuiszorgconcern Solidariteit voor het Gezin vlot tegen heilige huisjes. AIs tiener schilderde de nu 48-jarige Erwin Devricndt logo’s op de dienstwagens van zijn moeders prille vzw voor gezins- en bejaardenhulp, omdat er geen geld was voor stickers. Moeder … Read more

2008 – Erwin Devriendt: Bekende Gentenaar, sociaal ondernemer en wijnbouwer

De Gentenaar Erwin Devriendt spreekt met passie over Solidariteit voor het Gezin, de autonome organisatie die zich naast de christelijke en de socialistische zuilenorganisaties in dertig jaar tijd heeft ontwikkeld tot de tweede grootste van Vlaanderen met bijna 5.ooo personeelsleden en een groei van 13 procent in 2007. Erwin Devriendt: “Dit jaar noteren we een groei van 10 procent. Dan spreken … Read more

2007 – Thuiszorg is geen bouwwerf

Dienstencheques en maatschappelijke tendensen maken dat de thuiszorgsector volop in beweging is. Tegelijkertijd remt de schaarste aan verpleegkundigen die evolutie. HRMagazine sprak met algemeen directeur Erwin Devriendt en perseneelsdirecteur lsabelle Marichal van Solidariteit voor het Gezin. Wie thuiszorg zegt, denkt in de eerste instantie aan zorgbehoevende ouderen. Maar dat is een vlag die de lading niet dekt: de sector houdt zich … Read more

2006 – Het winstbeginsel moet genuanceerd worden

Weinig organisaties illustreren zo treffend hoezeer persoonszorg de voorbije decennia booming business is geworden als de dienst voor thuiszorg Solidariteit voor het Gezin. Het puur privé-initiatief van moeder Devriendt, die met enkele helpsters van start ging in 1977, telt nu 4300 werknemers over geheel Vlaanderen en Brussel. Algemeen directeur Erwin Devriendt- overigens een volbloed liberaal -doet zijn visie op sociaal ondernemerschap en … Read more

De stille kracht van een Politieke Intentie

Toen ik OCMW-Voorzitter werd van het OCMW-Gent kreeg ik een vrij verouderde instelling voorgeschoteld, getroffen door de zware stadssaneringen van begin de jaren negentig. Het was tijd om een nieuw verhaal te schrijven voor een van de grootste overheidsbedrijven van Vlaanderen. Zowel inhoudelijk als structureel werd er grondig nagedacht voor een grote ‘change’-beweging, dat uiteindelijk … Read more